Cerbona

Adatvédelmi politika

Adatvédelem

 
Köszönjük, hogy felkereste honlapunkat, hogy többet is megtudjon a Naponta Kft.ről és termékeinkről.
A Naponta Kft. kiemelten fontosnak tartja az Ön személyes adatai védelméhez fűződő jogának valamint információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, ezért minden tőlünk elvárható intézkedést megteszünk, amely ahhoz szükséges, hogy biztonságosan kezeljük az Ön által részünkre megadott személyes adatokat.
Cégünk adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-63442/2013

Ez az Adatvédelmi Irányelv azokat a gyakorlati adatkezelési előírásokat tartalmazza, amelyeket a Naponta Kft., saját magával, mint adatkezelővel szemben fogalmazott meg az elektronikus úton a részünkre rendelkezésére bocsátott adatok kezelésével kapcsolatban, összhangban a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel. Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott személyes adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő a Naponta Kft. 
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 5. 
Telephely: 8000, Székesfehérvár, Váralja sor 1-3
Cégjegyzékszám:    01 09 899963
Adószám:    14349229-2-41

Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága - továbbiakban Naponta Kft. (lásd jelen Irányelv 18. kérdését) 
Tiszteletben tartjuk Önnek azon jogát, hogy tájékozódni kíván személyes adatai kezeléséről. Ezért hoztuk létre jelen Adatvédelmi Irányelvet, amelyben tájékoztatjuk Önt személyes adataira vonatkozó jogairól, valamint azon intézkedésekről, amelyeket a Naponta Kft. tett illetve tesz meg személyes adatai bizalmas és biztonságos kezelése érdekében. Bízunk benne, hogy hasznosnak fogja találni jelen tájékoztatást. 
Ha bármilyen kérdése van a személyes adatai kezelését illetően, vagy kérdéseket kíván feltenni adatkezelési gyakorlatunkkal kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba a Naponta Kft.vel az  info@cerbona.hu címen.

1. Milyen személyes adatokat gyűjt a Naponta Kft. e weblapon keresztül, és hogyan gyűjti ezeket?

Mi csak és kizárólag azokat az adatokat gyűjtjük, amelyeket ÖN önkéntesen adott meg részünkre, illetve amelyek gyűjtéséhez hozzájárulással rendelkezünk Öntől, és amelyekre szükségünk van az Ön részére nyújtott szolgáltatásaink biztosításához (és fejlesztéséhez), továbbá jelen Adatvédelmi Irányelvben meghatározott célok eléréséhez. (Ezen adatok közé különösképpen az alábbiak tartoznak: név, cím, e-mail cím, telefonszám, cookie-k, továbbá kapcsolati és rendszerinformációk.)
Az Ön által megadott adatokra azért van szükségünk, hogy 
- tájékoztatást nyújtsunk a termékeinkről, pályázatainkról; 
- részt vehessen felméréseinkben;
- továbbá, hogy naprakészen informáljuk Önt a Naponta Kft.vel kapcsolatos hírekről, érdekességekről.
Az is előfordulhat, hogy a Naponta Kft.nél kívánja folytatni pályafutását, és megüresedett állásokra pályázik oly módon, hogy életrajzát elhelyezi online munkaerő-toborzó oldalainkon. 
Biztosíthatjuk, hogy a Naponta Kft. minden szükséges intézkedést megtesz az Ön által részünkre bocsátott személyes adatok bizalmas és biztonságos kezelése érdekében. 

2. Milyen módon garantálja a Naponta Kft. az Ön személyes adatainak biztonságos és bizalmas kezelését?


A Naponta Kft. minden szükséges intézkedést megtesz az Ön személyes adatai bizalmas és biztonságos kezelése érdekében. Személyes adataihoz csak a Naponta Kft. illetve a Naponta Kft. megbízottainak azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek feladatuk ellátásához ez szükséges, illetve az általuk igénybe vett azon harmadik cégek munkatársai, amely cégek szerződésben vállalták személyes adatainak biztonságos és bizalmas kezelését. A Naponta Kft. minden olyan munkatársa, aki hozzáfér az Ön személyes adataihoz, köteles betartani a Naponta Kft. Adatvédelmi Irányelvét. Az Ön személyes adatai védelmének biztosítására a Naponta Kft. biztonságos IT környezetet tart fenn, és megfelelő intézkedéseket valósít meg a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés és megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

3. Milyen célokra használja fel a Naponta Kft. az Ön személyes adatait?


Személyes adatait a Naponta Kft. azokra a célokra használja fel, amelyekre Ön megadta azokat, így különösen saját valamint a Naponta Kft. cégcsoport marketingtevékenysége céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára, így különösen arra, hogy elektronikus úton hirdetést küldjünk az Ön részére. Felhasználjuk az Ön adatait arra, hogy számunkra különböző, a termékeinkkel illetve a Naponta Kft. cégcsoport termékeivel kapcsolatos statisztikákat készítsünk, felmérjük fogyasztóink termékeinkkel, az általunk nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségét, továbbá, hogy szolgáltatásaink színvonalát tökéletesítsük, illetve, hogy fogyasztóinktól értékes visszajelzéseket kapjunk. 

4. Kinek a részére és milyen célból továbbítja a Naponta Kft. az Ön személyes adatait?


A Naponta Kft. soha nem továbbítja az Ön személyes adatait a Naponta Kft. cégcsoporton kívüli olyan harmadik személyek részére, akik azt direkt marketing célokra szándékoznak felhasználni, kivéve, ha Ön erre kifejezett engedélyt adott részünkre.
Kérjük tekintse meg az 5. illetve 8. kérdést a Naponta Kft. üzletpolitikáját illetően:
I. az e-mail útján folytatott direkt marketinggel kapcsolatban;
II. Önnek azon jogával kapcsolatban, hogy bármikor kérje a Naponta Kft.től, NE lépjen Önnel kapcsolatba direkt marketing útján;
III. az Ön azon jogát illetően, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje személyes adatainak helyesbítését, valamint kérje személyes adatainak – kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
A Naponta Kft. kizárólag a Naponta Kft. cégcsoporton belüli cégek valamint adatfeldolgozói részére továbbítja az Ön adatait. A regisztrációval Ön adatainak a Naponta Kft. cégcsoport részére - a jelen irányelvben meghatározott célból történő - továbbításához kifejezetten hozzájárul. Ezen kívüli harmadik személyek részére csak az alább szereplő szigorúan korlátozott körülmények között kerülhet sor adatai továbbítására:
   - Mi megadhatjuk az Ön személyes adatait azon harmadik személyek részére (pl. internet szolgáltatóinknak), akik segítenek nekünk e weblap szerkesztésében. Előfordulhat, hogy ezen üzleti partnerek székhelye azon országon kívül található, ahol Ön hozzáfért e weblaphoz. 
Kérjük ezzel kapcsolatban tekintse meg a 6. kérdést – „Mely országokba és milyen célból továbbítjuk az Ön személyes adatait?” E harmadik személyek minden időpontban ugyanazon biztonsági szintet kötelesek biztosítani az Ön személyes adatai számára, mint a Naponta Kft.. 

   - Az Ön személyes adatait továbbíthatjuk állami szerveknek, szervezeteknek is, ha erre bármikor hatályos jogszabályok köteleznek bennünket. Jogosultak vagyunk továbbá adatai továbbítására állami szervek, szervezetek és hatóságok részére abban az esetben is, amennyiben ezen intézkedés a körülmények gondos mérlegelését követően szükségesnek mutatkozik a Naponta Kft. csoport vagy fogyasztóink érdekeinek védelme érdekében. 

   - Bizonyos korlátozott körülmények között átadhatjuk az Ön személyes adatait bármelyik Naponta Kft. vállalat esetleges felvásárolóinak is, feltéve, hogy szerződésben kötjük ki személyes adatai bizalmas és biztonságos kezelését; és e személyes adatok átadása során a Naponta Kft. betartja az adatvédelemre vonatkozó hatályos jogszabályokat.

5. Hogyan férhet hozzá, ellenőrizheti, változtathatja meg vagy töröltetheti azokat a személyes adatokat, amelyeket megad a részünkre?


A Naponta Kft. által kezelt adatairól felvilágosítást, továbbá adatai törlését a nyilvántartásból, illetve azok módosítását az info@cerbona.hu e-mail címen illetőleg a Naponta Kft. Fogyasztói Szolgálatának (Székesfehérvár, Pf.126., 8002) címezve postai úton kérheti. 

6. Mely országokba és milyen célból továbbítjuk az Ön személyes adatait?


A Naponta Kft. regionális üzleti tevékenységgel rendelkező cég, így előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait külföldre továbbítjuk. Ezen adatok továbbítására sor kerülhet olyan országokba, amelyek azon országtól eltérő adatvédelmi szabályozással rendelkeznek, mint ahol Ön megadta személyes adatait. Személyes adatai továbbítására sor kerülhet ezenfelül a Naponta Kft.- csoport különböző országokban található cégei részére, akik az Ön adatait kizárólag azon célból fogják felhasználni, amelyekre Ön eredetileg részünkre megadta őket. A Naponta Kft. az adatok külföldre történő továbbításakor is megteszi a megfelelő intézkedéseket a személyes adatok biztonságos kezelése érdekében.
Előfordulhat, hogy az a szerver, amely elérhetővé teszi az Ön számára ezt a weblapot, azon országon kívül található, amelyből Ön hozzáfért e weblaphoz. A legtöbb Naponta Kft. weblap fő hosting szolgáltatójának székhelye Magyarországon található. Ezt a szolgáltatót olyan szerződés köti, amely magas szintű adatvédelmet biztosít és (egyéb rendelkezések mellett) előírja, hogy csak a Naponta Kft. utasításai szerint járhat el, továbbá megvalósít minden műszaki intézkedést, amely szükséges az Ön személyes adatainak biztonságos kezeléséhez.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az Ön adatainak külföldre történő továbbításához szükségünk van az Ön kifejezett hozzájárulására.
Ön adatai megadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait a hatályos jogszabályok követelményeinek figyelembevételével külföldre továbbítsuk. 

7. Hogyan és miért használ a Naponta Kft. ún. „cookie-kat" (az Ön gépén automatikusan elhelyezett információ)?


A Naponta Kft. igénybe veszi a „Cookie”-t, hogy összegyűjtsön olyan információkat, mint például a böngésző típusa, operációs rendszer, hivatkozási oldal, áthaladási oldal, az ISP domain-je stb. Ezen információk tájékoztatást nyújtanak részünkre arról, hogy látogatóink milyen módon használják a weblapot. A cookie-k segítenek bennünket abban, hogy az Ön személyes igényeire szabjuk ezt a weblapot.
A Naponta Kft. a cookie-kból gyűjtött összes információt személyesen nem azonosítható formátumban őrzi. Ezek a kis fájlok az Ön merevlemezén tárolódnak adatfeljegyzés és az Ön további látogatásának megkönnyítése céljából. A cookie-k révén szerzett ilyen típusú információkat kizárólag a Naponta Kft.-csoporton belüli vagy az általunk adatfeldolgozóként igénybe vett harmadik személyek részére továbbítjuk. Ezeket nem használjuk fel Ön által előzetesen nem igényelt hirdetések Önhöz való eljuttatására.
Fentiek alapján Ön a honlap használatával hozzájárulását adja a cookie-k fentiek szerinti személyes adatot nem rögzítő, illetve tartalmazó igénybe vételéhez.
Előfordulhat, hogy a cookie-kból nyert – személyes azonosítást lehetővé nem tevő – információkat külföldre továbbítjuk. Ön a honlap használatával hozzájárulását adja ezen információk külföldre történő továbbításához.
Az Ön számítógépén elhelyezett cookie-k nem tartalmazzák az Ön nevét, mindössze egy IP címet foglalnak magukban. Mikor a felhasználói fiók törlésre kerül, a cookie-kban foglalt információk már nem állnak a Naponta Kft. rendelkezésére.
A cookie-k el nem fogadásakor egyes weblapok nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy Ön nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. Általában nem szükséges a cookie-kat elfogadnia ahhoz, hogy használni tudja ezen és más Naponta Kft. weblapokat, továbbá, hogy navigálhasson azokon keresztül.
Ne feledje, hogy ha más és más számítógépet használ különböző helyeken, biztosítania kell, hogy mindegyik böngésző igazodjon az Ön által előnyben részesített cookie beállításokhoz. 

8. E-marketing – Mit jelentenek a SPAM-ek, és mi a Naponta Kft. álláspontja a SPAM e-mailekkel kapcsolatban?


A spam az Ön hozzájárulása nélkül küldött e-maileket jelenti, amelyek reklám vagy marketing vonatkozású anyagokat tartalmaznak.
A Naponta Kft. NEM küld SPAM e-maileket. Maga a Naponta Kft. is spam-mentesítő eszközt használ, hogy megóvjuk munkavállalóinkat a spam-ektől. Számos országban jogellenes a hozzájárulás nélküli e-mailek küldése. A Naponta Kft. nem használja fel az Ön személyes adatait (ideértve az Ön e-mail címét is) direkt marketing vagy nyomon követő közlések céljára, hacsak Ön nem adja meg nekünk KIFEJEZETT (ún. opt-in) hozzájárulását.
A Naponta Kft. az Ön személyes adatait nem továbbítja olyan harmadik személyek részére sem, amelyek ezeket SPAM levelek küldéséhez használják fel.
A Naponta Kft. weblapok lehetőséget nyújtanak Önnek, hogy e-mail útján kapjon marketing információkat. Az e-mailek mindenkor lehetőséget biztosítanak Önnek, hogy letiltsa ezen e-mailek fogadását.
Ha Ön valamilyen okból úgy véli, hogy spam e-mailt kapott a Naponta Kft.-csoporthoz tartozó cégtől, kérjük, haladéktalanul tájékoztasson bennünket az 5. kérdésben megjelölt címek valamelyikén. 

9. Mennyi ideig tárolja a Naponta Kft. az Ön személyes adatait?


A Naponta Kft. az Ön által részünkre megadott személyes adatokat a saját adatbázisaiban tárolja. A Naponta Kft.-csoport az Ön személyes adatait csak addig tárolja, ameddig az feltétlenül szükséges azon célok megvalósításához, amelyre azokat gyűjtöttük,a 3. kérdésre adott válaszban meghatározott célok elérése érdekében, illetve az Ön tiltó nyilatkozatának kézhezvételéig az alábbiak szerint. Ez azt jelenti, hogy mi az Ön személyes adatait adott esetben azután is megőrizzük, miután Ön beszüntette a Naponta Kft. szolgáltatásainak igénybevételét vagy e weblap használatát. Ezen időszak (célok megvalósítása, 3. kérdésre adott válaszban meghatározott célok elérése, tiltó nyilatkozat kézhezvétele) után az Ön személyes adatait töröljük a Naponta Kft.-csoport valamennyi rendszeréből.
A Naponta Kft. bármikor jogosult törölni az Ön személyes adatait illetve – az 5. pontban meghatározott címen - Ön is jogosult adatai törlését bármikor, ingyenesen kérni, amely kérésnek haladéktalanul eleget teszünk. 3. kérdésre adott válaszban meghatározott célok elérése érdekében. Ez azt jelenti, hogy mi az Ön személyes adatait adott esetben azután is megőrizzük, miután Ön beszüntette a Naponta Kft. szolgáltatásainak igénybevételét vagy e weblap használatát. Ezen időszak (célok megvalósítása, 3. kérdésre adott válaszban meghatározott célok elérése, tiltó nyilatkozat kézhezvétele) után az Ön személyes adatait töröljük a Naponta Kft.-csoport valamennyi rendszeréből. A Naponta Kft. bármikor jogosult törölni az Ön személyes adatait illetve – az 5. pontban meghatározott címen - Ön is jogosult adatai törlését bármikor, ingyenesen kérni, amely kérésnek haladéktalanul eleget teszünk. 

10. Mi a Naponta Kft. irányelve a weblapjainkat használó kiskorúakkal kapcsolatban?


A Naponta Kft. kiemelkedően fontosnak tartja a gyermekek személyes adatainak védelméhez fűződő jogok tiszteletben tartását és igyekszik arra ösztönözni a szülőket, hogy kísérjék figyelemmel gyermekeik online tevékenységét.
A Naponta Kft.nek nem áll szándékában 16 éven aluli gyermekektől személyes adatot gyűjteni, személyes adataikat kizárólag törvényes képviselőjük jogosult a részünkre megadni. 
Külön megjegyzés a 16 éven aluli gyermekek szülei részére
Javasoljuk a szülőknek, hogy kísérjék figyelemmel gyermekeik online tevékenységét.
A szülők bármikor jogosultak gyermekeik személyes adataihoz való hozzáférésre, továbbá bármikor jogosultak kérni azok megváltoztatását vagy törlését az 5. pontban meghatározott címen.

11. Ad-e a Naponta Kft. linkeket harmadik felek weblapjaihoz, és mi történik az én személyes adataimmal, ha e linkelésre sor kerül?


A Naponta Kft. azért tartalmaz más honlapokra mutató linket, hogy lehetőséget nyújtson Önnek a Naponta Kft.hez kapcsolódó érdekes információk áttekintésére. Ezen weblapok nincsenek ellenőrzésünk alatt, és nem terjed ki rájuk a jelen Adatvédelmi Irányelv. Ha Ön a megadott linkek használatával más weblapokhoz fér hozzá, e weblapok operátorai összegyűjthetik az Ön személyes adatait. Kérjük, győződjék meg arról, hogy elégedett-e ezen weblapok Adatvédelmi Irányelvével, mielőtt bármilyen személyes adatot megadna részükre. A Naponta Kft. amennyire csak lehetséges, igyekszik biztosítani, hogy minden ilyen linkelt weblap a Naponta Kft.vel egyenértékű intézkedéseket valósítson meg az Ön személyes adatainak védelmére, de nem tudjuk garantálni, hogy a linkelt weboldalak adatkezelési előírásai összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályokkal. 

12. Mi történik a személyes adataimmal, ha valaki másnak e-mailen megküldöm a Naponta Kft. weblapját?


Egyes weblapjaink lehetőséget biztosítanak Önnek, hogy egy weblap-címet e-mailben megküldjön egy másik személynek. Ebből kifolyólag össze kell gyűjtenünk az Ön e-mail címét és/vagy azoknak az e-mail címét, akiknek Ön a weblapot küldi. Az ilyen módon összegyűjtött e-mail címeket az Ön kérésének teljesítésén kívül semmilyen más célra nem használjuk fel. Ezeket az e-mail címeket nem tároljuk, és az Ön kérésének teljesítése után haladéktalanul töröljük. 

13. Mi történik az én személyes adataimmal, ha e weblapon keresztül részt veszek a Naponta Kft. online felmérésében?


Előfordulhat, hogy időről időre felkérjük weblapunk látogatóit különböző kérdések megválaszolására. A kérdések általában weblapunk tartalmára, termékeinkre vagy termékkategóriáinkra vonatkoznak. Adott esetben megkérdezhetjük az Ön életkorát vagy korosztályát, nemét és/vagy egyéb személy szerint nem azonosítható adatait. E felmérések céljából az Ön válaszait kiegészíthetjük a személyes adatokat nem tartalmazó cookie-kból nyert adatokkal, de nem kérünk személyre szólóan azonosítható adatokat. Az összegyűjtött adatok nem kötődnek semmiféle, Ön által részünkre már megadott személyes adathoz. A közvélemény-kutatásokból és felmérésekből gyűjtött személyes adatokat a Naponta Kft. csak belső célra használja fel, kizárólag az összesített adatokat (amelyek nem alkalmasak személyes azonosítására) továbbítjuk harmadik személy részére. 

14. Mit jelent az egységes regisztrálás?


A regisztrációs eljárás megkönnyítése érdekében számos Naponta Kft. weblapon keresztül ún. „egységes regisztrációs eljárást” alkalmazunk. Ennek segítségével – amikor Ön regisztráltatja magát weblapunkon – ezen adatokat automatikusan az Ön rendelkezésére tudjuk bocsátani más Naponta Kft. weblap(ok)on történő regisztrációja során is. Az Ön személyes adatai védettek maradnak, és mindig kikérjük az Ön kifejezett hozzájárulását más Naponta Kft. oldalakkal kapcsolatos híreket, információkat tartalmazó e-maileink küldése előtt.

15. Jogosult-e a Naponta Kft. megváltoztatni jelen Adatvédelmi Irányelv előírásait?


A Naponta Kft. fenntartja magának a jogot, hogy alkalmanként megváltoztassa jelen Adatvédelmi Irányelv rendelkezéseit. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze Adatvédelmi Irányelvünket, hogy nyomon kövesse a változtatásokat, illetve informálódjon, hogy a változások hogyan érintik Önt.

16. Hol találhatok további tájékoztatást a Naponta Kft. weblapjaival, valamint a jogaimmal és kötelezettségeimmel kapcsolatos kérdésekről?


További felmerülő kérdéseivel kapcsolatban az info@cerbona.hu e-mail címen kaphat tájékoztatást, ahol igyekszünk minden kérdésére választ adni.
Amennyiben Ön mégis úgy véli, hogy adatait a Naponta Kft. jogellenesen kezeli, akkor Ön választása szerint a Naponta Kft.. székhelye szerint illetékes Törvényszékhez vagy  lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint  illetékes Törvényszékhez fordulhat. 
Jogorvoslati lehetőséggel, bejelentéssel továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is élhet: (1121 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu ).

17. Milyen cím[ek] áll[nak] rendelkezésre, amelye[ke]n keresztül kapcsolatba kerülhetek a Naponta Kft.vel, ha más kérdéseim is vannak személyes adataim kezelésével összefüggésben?


Amennyiben további információra van szüksége, vagy bármilyen kérdése van, lépjen kapcsolatba velünk a következő elérhetőségek egyikén: info@cerbona.hu e-mail címen illetőleg a Naponta Kft. Fogyasztói Szolgálatának (Székesfehérvár, Pf.126., 8002) küldhet levelet.

18. A Naponta Kft. Adatvédelmi Irányelvében milyen törvényi definícióval rendelkező sajátos kifejezéseket használnak?


Jelen irányelv alkalmazása során: 
   - „személyes adat”:  az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 
   - „adatkezelő”:  az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; 
   - „adatkezelés”:  az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 
   - „adattovábbítás”:  ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik; 
„adattörlés”:  az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 
   - „adatfeldolgozás”:  az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől; 
   - „adatfeldolgozó”:  az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződés  alapján  - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi; 
   - „harmadik személy”:  olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; 
   - „Naponta Kft.-csoport”:  a jelen Adatvédelmi Irányelvben mindenkor a Naponta Kft. S.A.-ra és leányvállalataira illetve kapcsolt vállalkozásaira vonatkozik 
 

19. FONTOS - Miért szükséges, hogy elfogadjam jelen Adatvédelmi Irányelv feltételeit?


A Naponta Kft. regionális üzleti érdekeltségekkel rendelkező cég, amely felhasználja az Internetet az Ön adatainak gyűjtésére és feldolgozására. Ezért előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait külföldön dolgozzuk fel illetve külföldre továbbítjuk. 
Jelen Adatvédelmi Irányelv (könnyen hozzáférhető módon) minden olyan információt biztosít az Ön részére, amelynek segítségével megfelelő tájékoztatást kaphat adatai kezeléséről és el tudja dönteni, hogy használni kívánja-e honlapunkat, és megadja-e személyes adatait a Naponta Kft.nek.
Ezért jelen weblapot böngészve és elektronikus úton kommunikálva velünk Ön tudomásul veszi és hozzájárul, hogy feldolgozzuk az Ön adatait továbbá, hogy ezeket a Naponta Kft. csoporton belüli cégekre részére illetve adott esetben külföldre továbbítsuk a jelen Adatvédelmi Irányelvben meghatározott módon. 
Tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben e-mail címét illetve telefonszámát részünkre megadja, akkor jogosultak vagyunk az Ön részére elektronikus hirdetést illetve SMS-ben, vagy ezekkel egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján reklámot küldeni. Adatai megadásával Ön hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatai a Naponta Kft. (8000, Székesfehérvár, Váralja sor 1-3.) adatbázisába kerüljenek, és azokat – az adatkezelés céljainak eléréséig illetve esetleges tiltó nyilatkozata kézhezvételéig – a Naponta Kft. minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa saját, illetve a Naponta Kft. cégcsoport tagjainak marketingtevékenysége céljából a jövőben, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.
Ha Ön bizonyos szolgáltatást kér tőlünk (pályázatra, hírlevélre jelentkezik vagy új termék adatait kéri tőlünk stb.), úgy további személyes adatokra lehet szükségünk Öntől. Ebben az esetben az Ön kifejezett hozzájárulását kérjük e személyes adatok összegyűjtéséhez és felhasználásához. E személyes adatokat csak azokra a célokra használjuk fel, amelyekre Ön megadta nekünk azokat. Ha bármilyen kérdése van jelen Adatvédelmi Irányelvvel kapcsolatban, kérjük, keresse meg a Naponta Kft.-t az 5. kérdés alatt megadott címen, és mi készséggel segítünk minden esetleges további kérdésben. 
A jelen Adatvédelmi Irányelvben nem szabályozott kérdésekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Székesfehérvár, 2013-03-25